PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

1. Įžanga 

UAB „AGUS REAL ESTATE“ svetainėse www.daneskrantas.lt ir www.agus.lt renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie būtini veiklos vykdymui. Mes tvarkome asmens duomenis teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, vadovaujantis iš anksto nustatytomis taisyklėmis ir normomis.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimų ir kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų kituose teisės aktuose.

Asmens teisių į privatumą užtikrinimas yra svarbi UAB „AGUS REAL ESTATE“ vykdomos veiklos dalis. 

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatomos privatumo sąlygos, susijusios su jūsų naudojimusi internetine svetaine www.agus.lt.  Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ apima bet kokią informaciją, kuri gali padėti tiesiogiai ar netiesiogiai nurodyti jūsų tapatybę. Asmens duomenis sudaro jūsų pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

www.daneskrantas.lt ir www.agus.lt svetaines valdo ir administruoja Lietuvoje registruota UAB “AGUS real estate“, įmonės kodas 304400685, kurios buveinė yra Žygimantų g. 13 LT- 01102, Vilnius. Tel. Nr. +370 699 39530, el. Paštas info@agus.lt

Remiantis BDAR nuostatomis, mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

2. Asmens duomenų tvarkymas

 

Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes:

laikysimės teisės aktų reikalavimų (BDAR);

rinksime jūsų asmens duomenis nustatytais, apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei įstatymų leidžiamu mastu;

užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ar organizacinės priemones;

saugosime jūsų asmens duomenis taip, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, kuriais tvarkomi asmens duomenys;

neperduosime jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neatskleisime, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Privatumo politikoje arba įstatymų leidžiamais atvejais.

 

3. Slapukai

Mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus ir panašias technologijas. Slapukų naudojimas yra įprasta naršymo internete praktika, kuri palengvina naudojimąsi svetaine. 

Naudodami slapukus galime rinkti šių tipų informaciją: IP adresą, naršyklės tipą, naršyklės skiriamąją gebą, įrenginio tipą, demografinę informaciją.

Slapukų informaciją naudojame tokiems tikslams:

užtikrinti svetainės funkcionalumą;

tobulinti ir plėtoti svetainę, kad ji geriau atitiktų jūsų poreikius;

rinkodarai.

Jūs galite bet kada atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus. Tai galite padaryti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, kad naršyklė nepriimtų slapukų. 

 

4. Kontaktai

 

Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus ir užklausas adresuokite: 

elektroniniu paštu: info@agus.lt